Licenties

Voorwaarden voor het gebruik van onze ontwerpen en websites.

Vonsa biedt verschillende soorten licenties aan voor websites, ontwerpen of het type pakket dat gekozen wordt.

Onze doelstelling is om effectief ontwerp te leveren afgestemd op uw persoonlijke situatie, vandaar dat wij in sommige pakketten bijvoorbeeld in plaats van hogere eenmalige kosten, jaarlijkse kosten verwerken. Voor u makkelijk instappen, en voor ons voordelig als uw ontwerp het echt goed doet!

Als uw project maar eenmalig wordt uitgevoerd of andere afspraken op maat wenselijk zijn, maken wij een licentie op maat voor u aan. Vooral voor grotere projecten kan het handig zijn een licentie op maat in te stellen.

Met uitzondering van de volledige licentie, gelden de volgende voorwaarden op onze door u aangeschafte ontwerpen:

 

  • U mag het ontwerp overal tentoon stellen waar u wilt.
  • U mag het ontwerp niet doorverkopen/ overdragen aan andere partijen.
  • U mag het ontwerp niet aan (laten) passen zonder onze toestemming.
  • U mag het ontwerp zonder onze toestemming niet toepassen in een ander ontwerp.
  • U mag tenzij anders overeengekomen geen merkenrecht of overige rechten aanvragen voor het ontwerp.
  • Vonsa mag het ontwerp tentoon stellen in het portfolio.
  • Vonsa is gerechtigd stijlen te hergebruiken, ook als deze uniek zijn, mits er duidelijke verschillen zichtbaar zijn tussen beide ontwerpen.
Niet exclusieve licentie

Vonsa mag de licentie om het ontwerp te gebruiken ook aan andere partijen overdragen.

Exclusieve licentie

De licentie zal alleen aan u worden overgedragen, Vonsa zal de licentie om het ontwerp te gebruiken niet aan concurrerende partijen overdragen.

Licentie volledig

Behalve de persoonlijkheidsrechten en het recht van Vonsa om het ontwerp in het portfolio tentoon te stellen neemt u alle rechten over. Deze licentie verschaffen wij alleen op aanvraag, en kunnen hier tevens andere voorwaarden aan verbinden.

De eventueel door Vonsa overgedragen exclusieve rechten van websites zijn beperkt tot de combinatie van de algehele layout en algehele vormgeving van de website in zijn totaliteit. Eventuele functionaliteiten en afzonderlijke elementen zullen als niet exclusief worden beschouwd betreffende het gebruiksrecht van deze aspecten door Vonsa, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle rechten zijn slechts geldig ten tijde van de looptijd van het abonnement, waarna deze komen te vervallen. Voor uitgebreide, unieke projecten kunnen hier andere voorwaarden voor vastgesteld worden gebaseerd op uw persoonlijke wensen.

Twijfels over een van de rechten die u wel of niet heeft, of een licentie op maat instellen?

Scroll naar top